Transportstyrelsen köra utan körkort

Om polisen tar ditt körkort – Transportstyrelsen

Om du har fått, eller riskerar att få, ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri finns det möjlighet att få fortsätta köra med …

Jag har förlorat körkortet – Transportstyrelsen

Om du gör dig skyldig till vissa brott eller det finns annan grund (exempelvis sjukdom) kan Transportstyrelsen återkalla ditt körkort. Du kan också få ditt …

Återkallat körkort – Transportstyrelsen

Fall 1 – Körkort utan prövotid. Om spärrtiden är ett år eller kortare. a) Om återkallelsen av ditt körkort beror på att du till exempel har kört mot rött …

Nytt körkort efter återkallelse – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen skickar ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd. Eftersom körkortet är en id- …

Stulet, borttappat eller skadat körkort – Transportstyrelsen

Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett …

Läkares anmälningsskyldighet – Transportstyrelsen

20 nov. 2019 — Måste jag köra upp på nytt för att få körkortet tillbaka?

Frågor och svar – Återkallat körkort – Transportstyrelsen

13 juli 2020 — Att köra bil utan körkort är brottsligt, din vän gör sig då skyldig till olovlig körning, vilket du kan läsa mer om i 3 § trafikbrottslagen. Om …

Köra utan körkort och övningsköra utan godkänd handledare

Borttappat eller stulet körkort … Om ditt körkort försvinner ska du förlustanmäla det hos Transportstyrelsen. När förlustanmälan kommit in skickar …

Förlorat körkortet

Olovlig körning är ett brott som uppstår när du medvetet framför ett körkortspliktigt fordon utan att har rätt att framföra det. Som exempelvis om du kör bil …

Polisen kan ta ditt körkort ute på vägen om de misstänker trafikbrott. Efter 10 år ska körkortet förnyas. Transportstyrelsen skickar en förnyelseblankett, så kallad grundhandling, till dig i god tid.

Olovlig körning / Grov olovlig körning – Indraget Körkort

Olovlig körning, grov olovlig körning, tillåtande av olovlig körning – Här går vi igenom allt ifrån brottet till körkortsfrågan.

Keywords: transportstyrelsen köra utan körkort